Děkuji vám za vaši důvěru
a posílám vám všech
7 bodů Modlitby dítěte s ADHD