ADHD v pohodě

Balíček EFT terapií pro zmírnění projevů ADHD

5 + 1 zdarma

Tento balíček pěti hodinových EFT terapií s úvodním sezením zdarma je zaměřen na odstranění ranné emocionální zátěže, která je jednou z hlavních příčin vzniku neurovývojových poruch.

Mezi tyto emoční zátěže patří např.:
– zdravotní potíže matky v době těhotenství
– chybějící psychická podpora matky v době těhotenství
– traumatický příchod dítěte na svět (lékařem protahovaný či pozastavený porod, vytahování dítěte kleštěmi či vakuovou pumpou, tlačení na břicho při porodu, císařský řez, kříšení dítěte atd.)
– dočasné odloučení od matky v prvních hodinách či dnech dítěte
– hospitalizace dítěte bez přítomnosti rodiče
– rozchod či vztahové potíže rodičů
– úmrtí v rodině či jiná traumata
– deprese či úzkosti rodičů
– vyplakávání dítěte

Na psychický vývoj dítěte mají vliv dokonce i emoce obou rodičů již při jeho početí! Negativní otisk tedy může zanechat i nechtěné početí nebo umělé oplodnění.

V rámci balíčku 5+1 se zaměřujeme na tyto zátěže a metodou emocionálního uvolnění je odstraňujeme. Zpracováním zátěže matky vždy dochází také k uvolnění emoční zátěže u dítěte. Je-li to nutné, v rámci balíčku pracuji také za přítomnosti rodiče s dítětem. 

V rámci léčby ADHD doporučuji EFT terapii doplnit o další techniky, které pomáhají dotrénovat chybějící nervové spoje na mozku, upravit unilaterální (jednostrannou činnost) mozku, následky nezralých motorických reflexů (tyto tři oblasti už ale nespadají do mé kompetence), upravit stravu (eliminovat především cukr) a podpořit okysličení mozku pobytem a pohybem venku.

Cena a platnost balíčku

6 000 Kč

EFT terapie realizuji v době mezi 8 a 15 hodinou ve všední dny. Terapie mimo mou pracovní dobu jsou možné pouze výjimečně a za 50% příplatek.

Platnost balíčku je 1 rok.