O mně

Jmenuju se Karla Miková a jsem máma chlapce (7) s ADHD – poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Alespoň tak zní lékařská definice. Pro mne je však ADHD spíše jinakost s pozitivními dary. Ne vždy jsem ale takto ADHD vnímala. Zpočátku jsem divokost a nepozornost svého syna nezvládala a reakce okolí ještě více srážely mé sebevědomí.

Pochopila jsem, že posun k lepšímu není možný bez pochopení těchto čtyř písmen a změnou postoje. Ponořila jsem se do studií, udělala si kurz asistentky pedagoga a svého času jsem také jednomu chlapci s ADHD asistovala. V rámci své praxe jsem poznala mnoho „hypermánků“, ale i mnoho protichůdných postojů, mnoho předskudků a nepochopení. To vše mne nakonec vrátilo zpátky k sobě samé – ke svému středu, který mi našeptává, že nejdůležitější je zůstat otevřená a vnímat své dítě jako zrcadlo, jako světlo na cestě osobního vývoje.

Zjistila jsem, že pokud bereme ADHD jako výzvu a ne problém, můžeme růst a pomoci nejen sobě a svému dítěti, ale nakonec i ostatním. Ověřila jsem si, že svým postojem spoluvytváříme svou realitu a proto zažitý pohled na ADHD jako na nešťastnou poruchu, znevýhodňující vadu či dokonce prokletí odmítám.

Pokud i Vy hledáte pozitivní v negativním, pokud věříte ve vyšší smysl toho, co se vám děje, pokud máte odvahu jít občas proti proudu, pokud jste ochotni hledat, co můžete změnit sami na sobě, aby Vašemu dítěti bylo lépe, pak jste tady správně.

Věřím, že mým posláním je prosvětlovat tmavá místa, stmelovat a podporovat. Věřím, že my, rodiče dětí s ADHD, potřebujeme notnou dávku pravidelné podpory, abychom zůstali silní. Děkuji moc, že jste tu se mnou a umožňujete mi podpírat se vzájemně!

Vaše ADHaDí máma