Celostní přístup k ADHD

Efektivní přístup k ADHD je celostní. Zahrnuje neuropsychický přístup, který pracuje s emocionálními příčinami vzniku ADHD, a neurovývojový přístup, který si umí poradit se specifiky jako jsou chybějící nervové spoje na mozku, unilaterální činnnost mozku, následky nezralých motorických reflexů ad.

Neuropsychický přístup jako součást „léčby“ ADHD

Dnes už je známo, že vznik neurovývojových poruch souvisí s prenatálním, natálním a postnatálním vývojem centrální nervové soustavy. To, co prožívá matka v době těhotenství, se zapisuje do vnitřního nastavení dítěte. Také emoční prostředí dítěte po jeho narození má zásadní vliv na jeho vývoj. Nové výzkumy z oblasti buněčné biologie a kvantové fyziky potvrdily, že naše DNA je ovlivňováno prožitými emocemi!

V průběhu těhotenství či prvních dvou až tří let života dítěte se ale může stát cokoliv – například vám umře někdo blízký. Nebo můžete mít finanční potíže. Jsou věci, které neovlivníte. Přesto můžete ovlivnit dopad nepříjemných událostí na sebe i na své dítě, a to i zpětně – např. metodou EFT.

Zatímco klasická psychologie řeší problémy vycházející z ADHD jen na vědomé úrovni, což bývá velmi zdlouhavý proces s omezenou působností, EFT terapie pracuje přímo s podvědomím. Podvědomí je něco, co si můžeme představit jako automat. Až z 95% fungujeme na této automatické bázi. Jakkoliv se dítě může toužit změnit, jeho vnitřní – podvědomé – nastavení mu bude házet klacky pod nohy. Když se však změní vnitřní nastavení; najednou aniž by se dítě muselo nějak snažit, dochází v jeho prožívání i chování k pozitivním změnám.

Terapie fungující na povrchové, intelektuální úrovni, obvykle nestačí, neboť nepracují s hluboko uloženými zraněními, které formují psychické i fyzické zdraví, chování a postoje dítěte.

Metody emocionálního uvolnění jako neuropsychická část „léčby“

 • EFT terapie 
 • Regresní terapie
 • Rodinné konstelace
 • Kineziologie
 • Acces Bars

Co můžeme pro pozitivní změnu udělat my sami?

 • Neoceňovat jen výsledky dítěte, ale i snahu.
 • Netrestat jej za něco, co samo není schopno změnit.
 • Pracovat na vlastních vnitřních zraněních, abychom je nechtěně nepřenášeli na své dítě.
 • Praktikovat povídání do spaní – v době do 1 hodiny po usnutí je mozek dítěte ve stavu podobném hypnóze a vše, co je v tu chvíli řečeno, přijímá jako reálný fakt. Formulace vět však nesmí být v záporu a měla by popisovat vše, co je pro dítě dobré, aby cítilo či zvládalo, ačkoliv tomu reálná situace neodpovídá.

Neurovývojový přístup jako součást léčby ADHD

Děti s ADHD mají svá neurovývojová specifika. Nejčastěji jsou jimi unilaterální (jednostranná) činnost mozku, chybějící nervové spoje na mozku, nezralé motorické reflexy. Tyto děti mívají citlivější nervový systém, který je téměř neustále v napětí, proto je vhodné zařadit metody s celkově zklidňujícím efektem.

Zajímá Vás k tématu neurovývojových příčin více? Doporučuji sérii článků speciální pedagožky a terapeutky Stanislavy Emmerlingové ZDE>

S neurovývojovými příčinami ADHD pracuje:

 • Percepčně motorická nápravná cvičení
 • Neurovývojová terapie
 • HADLE – holistická neurovývojová terapie
 • INPP – terapie neuromotorické nezralosti
 • EEG–biofeedback
 • Cviky z edu-kineziologie

Dále je důležité dbát u dítěte na:

 • kvalitní výživu (s dostatkem vitamínů, minerálů, enzymů, esenciálních mastných kyselin; s vyloučením umělých barviv, konzervantů, umělých sladidel a glutamátu ze stravy a s omezením cukru)
 • kvalitní spánek (ten je propojen s pohybem, psychickým stavem dítěte a četnosti užívání moderních technologií)
 • dostatek pohybu (pro dobrý stav kardiovaskulárního systému a celkové zdraví dítěte)
 • pravidelný, ideálně každodenní pobyt venku (pro dobré okysličení mozku)

Obrovský, doslova kvantový skok může způsobit práce rodičů na sobě samých – na vlastních emočních zraněních, která nás podvědomě ovlivňují, na eliminaci stresu a změně přístupu směrem k respektujícímu (ne však bezhraničnímu).

Na které části „léčby“ cítíte, že potřebujete zapracovat?