Rodičovství s ádehádětem? Více úsilí, méně výsledků.

Rodiče dětí s ADHD často čelí kritice nebo nedorozumění ze strany ostatních, kteří si mohou mylně myslet, že problematické chování dítěte je výsledkem špatné výchovy. Přitom vynakládají obvykle mnohem více energie než rodiče neurotypických dětí. Bohužel to ale není tolik vidět – jisté projevy dítěte jako je hyperaktivita, nepozornost a impulzivita, totiž nelze odstranit ani tou nejlepší výchovou. Lze pouze tyto projevy zmírnit a kompenzovat.

Rodičovský úkol č. 1 – uklidnit „neřízenou střelu“

Zklidnit neurotypické dítě bývá podstatně jednodušší než zklidnit dítě s ADHD, které je plné vnitřního napětí – a to především tehdy, má-li v klidu sedět, stát nebo čekat. Když jste plní vnitřního neklidu, potřebujete jej ventilovat – a tak takové dítě neustále někde pobíhá, vrtí se, kope nohama v autobuse nebo upouští „páru“ neustálým a často i hlasitým mluvením. Takové chování je vlastně podvědomou ochranou před přehlcením. Pro neinformovaného či nechápavého dospěláka ale může být známkou nevychovanosti nebo neposlušnosti, zvláště když nevydrží v klidu na místě, kde se to očekává. Pro rodiče takového dítěte je pak často jakýkoliv odchod z domova spojen se stresem a očekáváním, jak dítě cestování autobusem, návštěvu lékaře nebo třeba logopeda zvládne. Rodič takového dítěte je mnohem více ve střehu a zažívá více stresujících situací.

Úkol č. 2 – přizpůsobit se specifickým potřebám dítěte s ADHD

Dítě s ADHD často jedná bez přemýšlení, může přerušovat ostatní, mít problémy s čekáním na řadu, mít problém dodržovat pravidla her a reagovat emocionálně a impulzivně. Ne proto, aby naštvalo všechny okolo a mohlo pak poslouchat, jak hrozně se zase chová, ale proto, že zkrátka nemá své silné impulzy a vnitřní neklid pod kontrolou. Rodič ádéháděte musí neustále myslet na to, že je potřeba podávat mu jednoduché a jasné instrukce, ověřovat si, zda vnímá a zda je pochopil, vysvětlovat dopředu co se kdy bude dít, podporovat ho, více na dítě dohlížet, řešit nepříjemné situace, které dítě nechtěně svou impulzivitou, nepozorností a silnější emocionalitou způsobuje – to všechno může být fyzicky i emocionálně vyčerpávající. Rodič musí přizpůsobit život specifickým potřebám dítěte, mnohdy přestává chodit všude tam, kde se obává nepřijetí chování dítěte druhými (např. do restaurací, muzeí, ale třeba i do dětských heren). Nepochopení okolím může způsobit pocit izolace.

Úkol č. 3 – nastolit spolupráci a nenechat se zničit tlakem ze strany systému

Dítě s ADHD může působit, že nás vůbec neposlouchá, zvláště pokud máme dlouhý monolog, na který už není schopen se soustředit, je ve stresu či odporu. Mívá potíže s dokončováním úkolů, což člověk neznalý problematiky může opět vnímat jako nevychovanost. Dovést ádéhádě k běžným činnostem stojí mnohdy rodiče nadlidské síly. Vlivem potíží s pozorností a vnitřního neklidu se i domácí úkol na deset minut může protáhnout na hodiny. Rodič je často drcen tlakem ze strany školy a neustálé poznámky k jeho chování v něm vytváří pocit, že selhává.

Výzva za výzvou

Pro rodiče takového dítěte je výzvou dítě samotné, k tomu se obvykle přidává ještě nepochopení okolí a frustrace z faktu, že tradiční výchovné metody selhávají a bez ohledu na jejich snahu se situace mnohdy ani nelepší. A tady se domnívám, že leží ten klíč. Když nepomáhá nic z toho, co známe, může pomoci něco, co ještě neznáme. Tradiční výchovné metody jsou přežité a řešení následků namísto příčin neefektivní. To je ale něco, co nám málokdo řekne. Namísto toho je nám obvykle naznačováno, ať si dítě „razantněji“ srovnáme.

Když chybí podpora

Pokud hledáte podporu a pomoc v rodičovství s ádéhádětem, jsem tady pro Vás. Vím přesně, co zažíváte, protože zažívám nebo jsem zažívala totéž. Několikrát jsem málem vyhořela – než jsem objevila účinnost metody emočního uvolnění (tzv. EFT), která pracuje přímo s naším podvědomím a lze ji použít i u dítěte. Ráda Vám pomohu zmírnit Vaše strachy, uvolnit vztek či pocity bezmoci a podívat se na Vaší situaci z většího nadhledu. Podpořím při nepříjemném řešení situací ve škole a ukážu Vám, jak zmírnit vnitřní neklid u dítěte. Každá máma dítěte s ADHD si zaslouží ujištění, podporu a nový, nadějeplnější pohled na situaci. Jsem tu s Vámi!

Chcete mi napsat jen tak, poradit či povzbudit? Pište na e-mail adhadimama@seznam.cz.

Chybí Vám podpora okolí? Přidejte se do mé FB skupiny Rodiče specifických dětí – přátelství, setkávání, spřízněné duše.