Proč nejsem příznivcem psychofarmak u dětí s ADHD?

Medikace u dětí s ADHD se mnohdy jeví jako poslední naděje a spása. Bohužel ale neléčí ani neřeší ADHD, pouze potlačí jeho projevy. Neřeší skutečné příčiny – emocionální zátěž, chybějící nervové spoje na mozku, unilaterální činnnost mozku, následky nezralých motorických reflexů.

Medikace jako zdánlivá spása

Nikdy jsem nebyla a vím, že ani nebudu příznivcem psychofarmak u dětí s ADHD. Přesto si dokážu představit důvody rodičů, kteří k medikaci dítěte svolí. Mají pocit, že vyzkoušeli všechny pro ně dostupné metody, ale nepomohlo vůbec nic. Jejich dítě neustále narušuje výuku, není schopno najít si nebo udržet kamarády, nosí jednu poznámku za druhou a studijní výsledky neodpovídají jeho skutečnému intelektu.

Málokdo si bohužel uvědomuje, že tradiční škola tak, jak funguje, je nejméně vhodným prostředím pro učení, zvlášť pak pro děti s ADHD. A to není jen můj pocit, ale i názor přední české psycholožky Jany Nováčkové. Pro mně osobně je zdraví důležitější než výsledky dítěte ve škole. A ač si to chceme či nechceme přiznat, je faktem, že jakmile začne dítě užívat jakékoliv léky dlouhodobě, narušujeme tím biochemické procesy v jeho těle.

Mnohdy netkví potíže s dítětem ani tak v jeho ADHD jako ve škole samotné. Často by více než nasazení medikace pomohlo trvání na změně přístupu pedagogů, změna školy anebo přesun na jiný způsob vzdělávání.

Pokud má dítě s ADHD problémy spíše v rodině než ve škole, je vhodné řešit rodinné prostředí a vzájemné vztahy.

Ritalin, Strattera, Concerta aneb jak potlačit, ale neléčit ADHD

Medikace neléčí ani neřeší ADHD, pouze potlačí jeho projevy. Neřeší skutečné příčiny – emocionální zátěž, chybějící nervové spoje na mozku, unilaterální činnnost mozku, následky nezralých motorických reflexů. Jakmile dítě přestane medikamenty užívat, projevy ADHD se vrátí, protože nejsou vyřešeny. Na místo toho, aby se pracovalo na odchylkách ve vývoji mozku dítěte s ADHD v době, kdy je mozek nejvíce neuroplastický, se tlumí projevy, a to často až do období, kdy už je náprava některých příčin velmi ztížena, ne-li přímo nemožná.

Dnes už je známo, že vznik neurovývojových poruch souvisí s prenatálním, natálním a postnatálním vývojem centrální nervové soustavy. Proto je důležité hledat příčiny vzniku v tomto období.

Díky kvantové fyzice a epigenetice víme, že emoce matky (a částečně i otce) ovlivňují psychické i fyzické zdraví dítěte již od okamžiku jeho početí. Epigenetik a buněčný biolog Bruce A. Lipton prokázal, že mozkem buňky není jádro, ale jeho obal, který reaguje na energii (emoce) ve svém okolí. Prostředí, ve kterém žijeme, a emoce, které v nás vyvolává, tedy doslova mění naše buňky. (Více o emočních příčinách vzniku ADHD píšu v článku ZDE>) Díky energetické psychologii je možné nechtěné emocionální škody naštěstí zpětně zaléčit.

Psychofarmaka u dětí s ADHD jako je Ritalin, Strattera nebo Concerta, zvyšují toxickou zátěž organismu a přináší s sebou obvykle také nejrůznější nežádoucí účinky, od lehkých přes závažné až po fatální (u Ritalinu to je dokonce i náhlá smrt – viz příbalový leták zde>). Děti s ADHD jsou díky medikaci schopny lépe spolupracovat, zároveň je ale psychofarmaka odpojují od jejich přirozenosti – od jejich skutečné, niterné podstaty.

Existuje jediná situace, kdy nasazení medikamentů u dítěte s ADHD chápu – když je dítě nebezpečné sobě nebo svému okolí a je nutné dítě dočasně zklidnit, než zabere jiná, nefarmakologická forma léčby. I zde je ale nutné hledat příčiny namísto potlačování jejich důsledků.

V ostatních případech si myslím, že lze postupovat i jinak než formou nasazení psychofarmak.

Speciální pedagožka a terapeutka MUDr. Stanislava Emmerlingová je jednou z mála, která přistupuje k dětem s ADHD celostně. Výsledkem její mnohaleté práce bylo výrazné snížení projevů ADHD u dětí a u některých údajně i úplné vymizení projevů. (Bohužel nyní postupně ukončuje praxi a nové klienty již nepřijímá.)

Zda je něco takového skutečně možné, ponechám na Vás. Posuďte sami. Svou práci docela zevrubně popisuje ve své knize Vidím to jinak. O příčinách neurovývojových poruch povídá také v rozhovoru s Jaroslavem Duškem ZDE>.

Co znamená celostní léčba u dětí s ADHD?

  1. Léčba emocionálních příčin vzniku ADHD (což dělám i já prostřednictvím EFT terapie)
  2. Trénování chybějících nervových spojů prostřednictvím speciálních cvičení (speciální motorická cvičení uvedená v knize Vidím to jinak), dále cviky z edu-kineziologie, EEG – biofeedback, neurovývojová terapie, metoda INPP, HANDLE, EFT terapie
  3. Odstranění unilaterální (jednostranné) činnosti mozku a následků nezralých motorických reflexů (opět prostřednictvím cvičení – viz kniha)
  4. Úprava stravy (omezení cukru, doplnění vitamínů a minerálů, vyřazení alergenů či látek, které dítě snáší hůře), případně podporou oslabených orgánů specifickými doplňky stravy.

Ptáte se, proč současný zdravotní systém s těmito poznatky v praxi nepracuje? Bohužel, vždy dlouho trvá, než se aktuální vědecké poznatky dostanou do praxe. Namísto toho, aby systém pracoval s těmi, které mají díky svým inovativním metodám převratné výsledky, vyčleňuje je nebo záměrně ignoruje. I o tom je příběh paní Stanislavy Emmerlingové.

 

Studie:

Prenatal risk factors and postnatal central nervous system function

Prenatal Environment and Neurodevelopmental Disorders

Effects of pre- and postnatal maternal stress on infant temperament and autonomic nervous system reactivity and regulation in a diverse

Prenatal stress and the developing brain: Risks for neurodevelopmental disorders